Büntetővel lezárt eljárásokTisztelt Érintettek!

A Cstv. 66. §. (3) alapján a szervezet az alábbi eljárások tekintetében került felmentésre, melyek esetében a jogerős zárás időpontja megegyezik a kijelölés megszűnésének napjával az alábbiaknak megfelelően:

(3)..... A felmentett felszámoló kötelezettségeire a 27/A. § (11) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a honlapján a felmentéséről szóló végzés kézhezvételét követő napon közzé kell tennie a kijelölés megszűnésének dátumát, az állami felszámolóval szemben együttműködési kötelezettség terheli, és elő kell segítenie az állami felszámoló feladatátvételét


Bűnügyi zárral terhelt átadott eljárások