CégünkrőlSONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-269376, adószáma: 10905487-2-41) 1993. december 31. napján lett bejegyezve  Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon.

A Társaságnak jelenleg egy magánszemély a tulajdonosa és 50.000.000,-Ft jegyzett tőkével rendelkezik.

A SONTEN Kft. alapítása óta nyereségesen folytatja tevékenységét.

A SONTEN Kft. a Pénzügyminisztérium által vezetett felszámolói névjegyzékben 1995. január 13. óta 70. sorszám alatt szerepel. Jelenleg társaságunk 10 fióktelephelyen működik.

Társaságunk tevékenységi köre alapvetően a válság- és vagyonkezelés, végelszámolás, vagyonfelügyelet, valamint a felszámolási szakterületekre koncentrálódik. E feladatokat közgazdászokból, jogászokból és műszaki szakemberekből álló szakértői csoport végzi. Kiegészítő szakmai kérdések megoldásában esetenként külső szakértőket is foglalkoztatunk.

A felszámolói munka tárgyi és személyi feltételeivel természetszerűleg rendelkezünk, valamennyi munkatársunk minimum 10 éves felszámoló biztosi tapasztalattal rendelkezik. A munka-, illetve megbízásos jogviszonyban álló kollégáink több, mint 600 felszámolási eljárásban működnek közre az ország különböző megyéiben.

A SONTEN Kft. az elmúlt 5 évben folyamatosan–, de eseti jelleggel – állt munkakapcsolatban bankokkal, befektetési társaságokkal, amelynek jellege elsősorban pénzügyi biztosi megbízás volt. Ennek keretében cégünk termelő, illetve építőipari társaságoknál képviselte a megbízó tulajdonos érdekeit, felügyelte a pénzmozgásokat, közreműködött üzleti terv készítésében, cégérték meghatározásában. A megbízások a társaságok operatív működésének felügyeletén túl a tulajdonosi döntések meghozatala előtti javaslattételre terjedtek ki, amely magába foglalta többek között a havi kontrolling jelentések elkészítését, cash flow-terv készítését, a kimenő pénzmozgások tételes ellenőrzését, valamennyi szerződés előzetes véleményezését.
A közel 20 éves működési tapasztalat alapján elmondhatjuk, hogy a vagyonkezelés, csőd illetve végelszámolási és felszámolási tevékenységek keretébe tartozó feladatok ellátásában megfelelő szakmai gyakorlatot szerzett szakértői gárdánk –, mely kiegészítve a magas szintű szakmai előképzettséggel és közvetlen gazdasági gyakorlattal – megfelelő biztosíték és garancia az eredményes tevékenységre.